Raztopine

Zdravstvo | november 2016 | Nazaj

V vseh bolnišnicah uporabljajo raztopine. Glede na njihovo sestavo jih uporabljajo pri dehidraciji bolnikov, izpiranju ran in opeklin, telesnih votlin, tudi za čiščenje medicinskih pripomočkov. Najbolj znana je t.i. fiziološka raztopina.

PRIMERJAVA CEN

Za primerjavo cen smo izbrali tiste raztopine, ki jih bolnišnice uporabljajo v največji količini. Te raztopine so: 5 % raztopina glukoze v 250 in 500 mililitrskih pakiranjih, Hartmannova raztopina ter 0,9 % raztopina natrijevega klorida v 500 in 1000 mililitrskem pakiranju – bolj znana kot fiziološka raztopina.

Zgornja primerjava kaže, da pri raztopini s 5 % vsebnostjo glukoze v 250 ml pakiranju skorajda ni cenovnih odstopanj med bolnišnicami. Za druge obravnavane vrste raztopin pa to ne velja. Samo na prvi pogled gre za zanemarljive razlike, ker so cene na enoto nizke – ko pa upoštevamo še količine nabav, ugotovimo, da so cenovne razlike med posameznimi bolnišnicami velike. To kažejo spodnje primerjave.

 

5 % RAZTOPINA GLUKOZE V 500 MILILITRSKEM PAKIRANJU

Najvišja cena: SB Kranj - 1,59 €; proizvajalec: B. Braun; dobavitelj: Medis

Najnižja cena: SB Ptuj - 0,96 €; proizvajalec: B. Braun; dobavitelj: Medis

 

Zgornja primerjava torej kaže, da bi SB Kranj pri nakupu enega 500ml pakiranja 5 % glukoze lahko prihranila 63 centov, ce bi glukozo plačala po ceni SB Ptuj. Tako pa je SB Kranj dobavitelju Medis za celotno letno nabavljeno količino plačala 691,82 € več kot so za to raztopino plačali na Ptuju.

Potencialni prihranek vseh bolnišnic: več kot 45.000 €.

Vse bolnišnice, ki so nabavile tovrstno raztopino, so skupaj plačale 216.982,33 €. Če bi bolnišnice plačevale po najnižji ceni, torej po ceni SB Ptuj, bi prihranile 45.693 € oziroma 21 %.

 

(Ne)sposobni pogajalci – ali kaj drugega?

Rezultati primerjave cen te raztopine (5% glukoze v 500 ml pakiranju) izpostavljajo še eno pomembno dejstvo: 12 bolnišnic je raztopino kupilo od istega dobavitelja – podjetja Medis in od istega proizvajalca, podjetja B. Braun. Razlika med najvišjo in najnižjo ceno po bolnišnicah pa je 60 centov. Prav tako lahko vidimo, da večja nabavljena količina ne pomeni nujno nižje cene. Tako je, na primer, SB Ptuj kupila manj od SB Celje in obeh kliničnih centrov – pa vseeno dosegla nižjo ceno. Spodnji graf kaže primerjavo cen in nabavljenih količin.

 

HARTMANNOVA RAZTOPINA V 500 MLILITRSKEM PAKIRANJU

Najvišja cena: Klinika Golnik – 1,95 €; proizvajalec: B. Braun; dobavitelj: Medis

Najnižja cena: B Postojna – 1,20 €; proizvajalec: B. Braun; dobavitelj: Medis

 

Cena: UKC Ljubljana – 1,60 €; proizvajalec: B. Braun; dobavitelj: Medis

Cena: SB Novo mesto – 1,65 €; proizvajalec: B. Braun; dobavitelj: Medis

Cena: SB Jesenice – 1,76 €; proizvajalec: B. Braun; dobavitelj: Medis

 

Razlika med ceno, ki jo je plačala SB Postojna in ceno, ki jo je plačala Klinika Golnik, je 75 centov. Vendar je Klinika Golnik v letu 2015 naročila občutno manj Hartmanove raztopine. Zato smo raje primerjali cene SB Postojna, ki je dosegla najnižjo ceno in UKC Ljubljana, SB Novo mesto in SB Jesenice.

 

Samo v treh bolnišnicah – 45 tisoč evrov več

Primerjave tako pokažejo, da bi UKC LJ lahko prihranil 40 centov na izdelek, v resnici pa je, glede na nabavljeno količino – 66.960 pakiranj - plačal 26.473 € več oz. 33% več kot bi v primeru, če bi raztopino nabavil po ceni, ki jo je zanjo plačala SB Postojna.

SB Novo mesto je, glede na ceno v Postojni, plačala 11.075 € oz 37 % več; SB Jesenice pa 7.673 € oz 46 % več – kot bi v primeru, ce bi Hartmanovo raztopino nabavila po postojnski ceni.

Samo te tri bolnišnice - UKC Ljubljana, SB Novo mesto in SB Jesenice - so torej posredniku/dobavitelju Medis za Hartmanovo raztopino plačale skupaj 45.221 evrov več – kot bi v primeru, če bi raztopino plačale po ceni v SB Postojna.

 

Tudi pri Hartmanovi raztopini velja enaka ugotovitev kot pri 5% glukozi v 500 ml: cena praviloma ni odvisna od količine nabave. Tudi Hartmanovo raztopino je nabavilo 13 bolnišnic; prav tako od istega dobavitelja – podjetja Medis in istega proizvajalca, podjetja B. Braun. Razlika med najvišjo in najnižjo ceno po bolnišnicah pa znaša več kot 70 centov. Tako je, na primer, SB Postojna kupila manj od SB Jesenice, SB Novo mesto in UKC Ljubljana, pa je njena cena vseeno nižja. V grafu lahko vidimo ceno in količino te raztopine za vseh trinajst bolnišnic.

Potencialni prihranek vseh bolnišnic: več kot 75.000 €.

 

Vse bolnišnice, ki so nabavile tovrstno raztopino, so skupaj porabile 295.220,31 evrov. Če bi vse plačale po ceni, ki jo je plačala B Postojna, bi prihranile 75.839,67 € oziroma 26 %.

 

FIZIOLOŠKA RAZTOPINA (0,9 % NaCl v 500 ml pakiranju)

Najvišja cena: OB Valdoltra – 1,94 €; proizvajalec: B. Braun; dobavitelj: Medis

Najnižja cena: B Postojna - 1,45 €; proizvajalec: B. Braun; dobavitelj: Medis

 

Cena: UKC Maribor - 1,81 €; proizvajalec: B. Braun; dobavitelj: Medis

Cena: SB Celje - 1,88 €; proizvajalec: B. Braun; dobavitelj: Medis

 

Primerjava pokaže enako kot pri prejšnji, Hartmanovi raztopini, da je namreč najnižjo ceno za fiziološko raztopino plačala SB Postojna. Najvišjo ceno je plačala OB Valdoltra – in to za 49 centov več od Postojne. Vendar je OB Valdoltra v letu 2015 narocila občutno manj te raztopine, zato smo podrobneje primerjali cene B Postojna z UKC Maribor in SB Celje.


Preplačilo: skoraj 8.000 €

Če bi UKC Maribor 500 mililitrsko pakiranje fiziološke raztopine plačal po ceni, ki jo je plačala B Postojna, bi pri eni enoti prihranila 36 centov. Če torej ceno enega pakiranja pomnožimo z letno nabavljeno količino te raztopine, dobimo podatek, da so plačali 7.923,6 € oz. 25 % več, kot bi v primeru, ce bi jo plačali po ceni B Postojna.

SB Celje je plačala 5.327,6 € oz. 29 % več, kot bi lahko, ce bi plačala po postojnski ceni.

 

Potencialni prihranek vseh bolnišnic: več kot 16.000 evrov.

Skupno placilo bolnišnic, ki so kupile tovrstno raztopino, je 97.518,83 €. Ce bi vse bolnišnice plačevale po ceni, ki jo je plačala B Postojna, bi prihranile 16.271,62 € oziroma 17 %.


FIZIOLOŠKA RAZTOPINA V 1000 ML PAKIRANJU

Najvišja cena: B Topolšica - 2,43 €; proizvajalec: B. Braun; dobavitelj: Medis

Najnižja cena: UKC Maribor - 1,64 €; proizvajalec: B. Braun; dobavitelj: Medis

 

Razlika med ceno, ki jo je plačala V Topolšica in ceno, ki jo je plačala UKC Maribor, je 79 centov. Vendar je UPK Ljubljana v letu 2015 naročila občutno manj fiziološke raztopine. Zato smo raje primerjali cene UKC Maribor s SB Celje.

 

Cena: SB Celje - 2,35 €; proizvajalec: B. Braun; dobavitelj: Medis

 

Če bi SB Celje 1000 mililitrsko pakiranje fiziološke raztopine plačala po ceni, ki jo je plačal UKC Maribor, bi pri eni enoti prihranila 71 centov. Če torej ceno enega pakiranja pomnožimo z letno količino te raztopine, ki so jo nakupili v SB Celje, te je po njihovih podatkih 4.220, dobimo podatek, da so to raztopino plačali 2.998,24 € oz. 43 % več, kot je za enako raztopino plačal UKC Maribor.

 

Potencialni prihranek vseh bolnišnic: dobrih 5.000 €.

Vse bolnišnice, ki so nabavile tovrstno raztopino, so skupaj porabile 26.595,56 €. Če bi vse bolnišnice plačevale po mariborski ceni, bi prihranile 5.035,96 € oziroma 19 %.

 

SKUPNI POTENCIALNI PRIHRANEK VSEH BOLNIŠNIC

Če na koncu seštejemo vse potencialne prihranke za vse štiri vrste raztopin, ki smo jih primerjali, lahko ugotovimo, da bi lahko v letu 2015 bolnišnice skupaj prihranile 142.840,85 €. Lahko bi rekli, da so za tolikšno vsoto raztopine preplačale glede na najnižjo ceno, ki so jo dosegle za enake raztopine posamezne bolnišnice.

Nabava od dražjega dobavitelja – ceprav je drugi cenejši

Nekatere bolnišnice enak izdelek nabavljajo od dveh različnih dobaviteljev – zanimivo je, da v veliko primerih večje količine nabavijo od dobavitelja z višjo ceno – in ne obratno.

V spodnji tabeli vidimo, da ima Medis v obeh primerih višje cene od Kemofarmacije. Če bi, na primer, SB Izola obe obravnavane raztopine kupila po cenah Kemofarmacije, bi prihranila 1.247,75 €.

 

MEDIS – monopolni dobavitelj

Najpomembnejši dobavitelj raztopin je podjetje Medis. Za vse slovenske bolnišnice je edini dobavitelj 5 % raztopine glukoze v 250ml pakiranju. Tudi pri vseh ostalih obravnavanih raztopinah dobavlja Medis vsaj 70 % letne vrednosti raztopin. Cene po bolnišnicah pa so različne, odvisne tudi od sposobnosti oz. pripravljenosti vodstev bolnišnic, da si spogajajo nižjo ceno. Kot smo videli pri analizi cen Hartmanove raztopine, so samo tri bolnišnice – UKC Ljubljana, SB Novo mesto in SB Jesenice – Medisu plačale za 45. 221 evrov več kot bi lahko, ce bi mu plačale po ceni, po kateri je Hartmanovo raztopino plačala postojnska bolnišnica.

Kemofarmacija, Promed in Sanolabor imajo občutno nižji delež letne vrednosti nabavljenih raztopin.

 

DOBAVITELJI

Med dobavitelji seveda izstopa podjetje Medis, ki bolnišnicam dobavlja pretežni del raztopin.

Spodnja tabela kaže prihodke dobaviteljev raztopin, ki jih beleži Supervizor. Podatki veljajo za vse prejemke, ne zgolj analizirane raztopine.

 

 

MEDIS

Farmacevtsko družbo Medis je leta 1989 ustanovil Tone Strnad, od takrat do danes je tudi direktor podjetja, do leta 2007 pa je bil tudi edini lastnik. Leta 2007 je Strnad Medis pripojil skupini svoje družbe Medis Intago, ki je od takrat tudi lastnik Medisa. Medis ima pod svojim okriljem servisno podjetje 1. Servis, saj je njegov večinski lastnik. 1. Servis, katerega prokurista sta Strnad in Slavko Pušaveč, večinoma posluje z javnimi bolnišnicami, od svoje ustanovitve je prejel že dobrih 2,5 milijona evrov javnih sredstev. Druga podjetja, v katerih je lastniško udeležen Medis oziroma Strnad, pa se večinoma ukvarjajo z razvojno dejavnostjo na podrocju biokemije, kemije itd. Medis je veliko podjetje z okoli 250-imi zaposlenimi. Pred ustanovitvijo Medisa je bil Tone Strnad zaposlen kot pomočnik direktorja za izvoz v Leku.

Od leta 2003 je Medis dobil slabih 211 milijonov evrov javnih sredstev, le v letu 2015 pa je ta znesek znašal dobrih 25,2 milijona, od tega je od javnih bolnišnic prejel dobrih 16,3 milijone evrov.

 

KEMOFARMACIJA

Kemofarmacija je bila kot državno podjetje ustanovljena že pred slabimi šestdesetimi leti. Največji lastnik Kemofarmacije je farmacevtsko podjetje Celesio iz Stuttgarta iz Nemcije, 75 % lastnik Celesia pa je ameriško distribucijsko podjetje McKesson. Predsednik uprave Kemofarmacije je Davorin Poherc. Kemofarmacija je, skupaj s Salusom in Farmadentom, solastnica podjetja Nensi, ima pa tudi 51 % delež v dobaviteljskem podjetju Vitapharm, drugi lastnik je podjetje Galex, ki se ukvarja s proizvodnjo farmacevtskih preparatov. Vodja prodaje v Kemofarmaciji je Karolina Kobal Žvanut, ki je bila od 2000 do 2007 direktorica podjetja Gopharm, sedaj v lasti Farmadenta. V skupini podjetja Kemofarmacija je bilo od leta 2002 do leta 2006 najti farmacevtska in dobaviteljska podjetja iz Hrvaške, Romunije in Makedonije.

Kemofarmacijo, Salus, Farmadent in Gopharm je Agencija za varstvo konkurence osumila usklajenega delovanja pri dolocanju cen zdravil, ki so jih prodajali lekarniškim zavodom. Lani sta Salus in Kemofarmacija res bili spoznani za »krive« kartelnega dogovarjanja.

Kemofarmacija je od leta 2003 prejela dobrih 2,8 milijard evrov javnega denarja, v letu 2015 je teh prejemkov bilo za slabih 214 milijonov, samo od bolnišnic pa slabih 65,5 milijonov evrov.

 

SANOLABOR

Sanolabor spada med največje veledrogeriste – dobavitelje zdravil in medicinskih pripomočkov v Sloveniji. Že vrsto let ga vodi Marko Bokal, ki je sčasoma postal tudi največji delnicar družbe. Med delničarji najdemo še Andreja Mocana, ki je obenem lastnik dobaviteljskega podjetja Meditrade, bil pa je tudi solastnik Medilaba, radiološkega in diagnosticnega centra, katerega solastnika sta bila od 2005 do 2015 Damijan in Jure Jankoviċ, prek njunega podjetja Electa.

Direktor Sanolaborja Marko Bokal je bil v preteklosti mestni svetnik v MOL na listi Zorana Jankoviċa, še vedno je član Skupščine ZZZS. Sanolabor skupina ima tudi več podjetij v tujini: Sanol v Beogradu in Sanol H v Zagrebu ter BVS Commerce System v Beogradu. To podjetje pa si z Marjanom Dermastijo deli lastništvo podjetja Extra Lux, znanega iz afere dobavljanja pisarniškega materiala za MJU v 2010.

Sanolabor je od leta 2003 prejel za dobrih 433,9 milijonov javnih sredstev, v letu 2015 pa dobrih 40 milijonov.

 

PROMED

Podjetje Promed je leta 1992 ustanovila Diana Dimnik, hcerka znanega lobista Boža Dimnika in lastnica dobaviteljskega podjetja Medias International. Podjetji imata sedež na istem naslovu, čeprav je Diana Dimnik podjetje Promed lani prodala znanemu hrvaškemu podjetniku Krešimirju Čoraku, ta pa ga je maja letos prodal podjetju Magdalena Ltd., ki ima sedež v Združenih Arabskih Emiratih. Direktorica podjetja je od aprila letos Nadija Hlaca.

Podjetje Promed je od leta 2003 prejelo dobrih 5,5 milijonov evrov od proračunskih uporabnikov, v letu 2015 slabih 332.000 evrov.