Plenice

Zdravstvo | november 2016 | Nazaj

V bolnišnicah za inkontinenčne bolnike uporabljajo tri vrste pripomočkov: hlačne plenice (mobilne hlačke), predloge in plenice z elastičnim trakom za pritrditev. Letos je država (Ministrstvo za javno upravo) prvič organizirala centralni javni razpis za plenice; pričakovati je torej mogoče, da bodo cene v prihodnjem letu poenotene in nižje.

Naša raziskava je osredotočena na plenice z elastičnim trakom za zapenjanje, ki jih v bolnišnicah najpogosteje uporabljajo. Gre za pripomoček, ki se zdi na prvi pogled zelo poceni – a ker gre za velike količine nabave, so letni zneski plačil kar veliki.

PRIMERJAVA CEN

Izbrali smo sedem različnih skupin plenic, ki se razlikujejo po velikosti in vpojnosti. Pri velikosti smo jih razdelili na S, M, L in XL. Glede na vpojnost smo jih razdelili na skupine 1000-1999ml, 2000-2999ml in vpojnost nad 3000ml.

 

PLENICA: VELIKOST S – VPOJNOST 1000-1999ML

Najvišja cena: URI Soča – 0,32 €; proizvajalec: Abena; dobavitelj: Abena-Helpi

Najnižja cena: UKC Maribor – 0,24 €; proizvajalec: Indas ; dobavitelj: Sanolabor

URI Soča je torej primerljivo plenico plačal 8 centov oz. 33 % dražje kot UKC Maribor. Če upoštevamo letno količino nabavljenih tovrstnih plenic – ta pa znaša v URI Soča 200 plenic, dobimo podatek, da je zanje v celoti plačal 16,84 evrov več kot bi v primeru, če bi jih nabavil po mariborski ceni.

Cene plenic različnih vrst v URI Soča praviloma dosegajo najvišje vrednosti. Ima pa URI Soča najzahtevnejše bolnike. Zato smo naredili primerjave med drugimi bolnišnicami.

Potencialni prihranek vseh bolnišnic: skoraj 1.000 €.

Vse bolnišnice, ki so nabavile tovrstne plenice, so skupaj plačale 6840,96 evrov. Če bi bolnišnice plačevale po najnižji ceni, torej po ceni UKC Maribor, bi prihranile 981,72 € oziroma 14 %.

 

PLENICA: VELIKOST M – VPOJNOST 1000-1999 ML

Za primerjavo smo izbrali cene v SB Trbovlje in SB Jesenice.

Cena: SB Jesenice – 0,37 €; proizvajalec: Tena; dobavitelj: Simps's

Cena: SB Trbovlje – 0,27 €; proizvajalec: Sanitex; dobavitelj: Sanolabor

Če bi SB Jesenice tovrstne plenice plačala po ceni, ki jo je plačala SB Trbovlje, bi pri eni plenici prihranila 10 centov.

SB Jesenice je dobavitelju Simps's plenice, velikosti S in vpojnostjo 1000-1999 ml, plačala 37 % več kot SB Trbovlje, na letni ravni pa za 213,19 € več kot bi lahko, če bi jih nabavila po ceni SB Trbovlje.

Potencialni prihranek vseh bolnišnic: slabih 700 €.

Vse bolnišnice, ki so nabavile tovrstne plenice, so skupaj porabile 6171,90 evrov. Ker je precej bolnišnic tovrstne plenice kupilo po nižji ceni – izračun potencialnega prihranka pokaže nizko vsoto – 649,32 €. Če bi kupovale po ceni, ki jo je plačala SB Trbovlje, bi prihranili 11 %.

 

PLENICA: VELIKOST M – VPOJNOST 2000-2999ML

Za primerjavo smo izbrali cene UKC Maribor z UKC Ljubljana.

Cena: UKC Ljubljana – 0,34 €; proizvajalec: Lille; dobavitelj: Interpart

Najnižja cena: UKC Maribor – 0,28 €; proizvajalec: Indas; dobavitelj: Sanolabor

Če bi UKC Ljubljana tovrstne plenice plačal po ceni, ki jo je plačal UKC Maribor, bi pri eni plenici prihranil 6 centov. V letu 2015 so jih nabavili 92.560, kar pomeni, da so plačali 5.663,75 € oz. 22 % več, kot bi lahko, če bi jih nabavili po ceni UKC Maribor.

Potencialni prihranek vseh bolnišnic: skoraj 12.000 EVROV.

Vse bolnišnice, ki so nabavile tovrstne plenice, so skupaj porabile 55.488,35 €. Če bi vse plačale po ceni, ki jo je plačal UKC Maribor, bi prihranile 11.849,99 € oziroma 21 %.

 

PLENICA: VELIKOST L – VPOJNOST 1000-1999ML

Za primerjavo smo izbrali cene na Onkološkem inštitutu v Ljubljani in SB Murska Sobota.

Cena: SB Murska Sobota – 0,35 €; proizvajalec: Santex; dobavitelj: Sanolabor

Najnižja cena: OI Ljubljana – 0,3 €; proizvajalec: Santex; dobavitelj: Sanolabor

Če bi SB Murska Sobota tovrstne plenice plačala po ceni, ki jo je plačal OI Ljubljana, bi pri plenici prihranila 5 centov. Glede na letno količino nabavljenih plenic, to je po njihovih podatkih 79.200, pa je Murska Sobota za tovrstne plenice plačala 3.657 € več kot bi lahko, če bi jih nabavila po ceni Onkološkega inštituta.

Potencialni prihranek vseh bolnišnic: dobrih 7.000 €.

Vse bolnišnice, ki so nabavile tovrstne plenice, so skupaj porabile 78.357,65 €. Če bi vse plačale po najnižji ceni, bi prihranile 7.196,26 evrov oziroma 9 %.

 

PLENICA: VELIKOST L – VPOJNOST 2000-2999ML

Najvišja cena: PB Begunje – 0,56 €; proizvajalec: TZMO S.A.; dobavitelj: Kemofarmacija

Najnižja cena: UKC Maribor – 0,3 €; proizvajalec: Hartmann; dobavitelj: Paul Hartmann Adriatic

Razlika med ceno, ki jo je plačal UKC Maribor in ceno, ki jo je plačala PB Begunje, je 26 centov. Vendar so v PB Begunje v letu 2015 kupili občutno manj takšnih plenic. Zato je bolj smiselno, da UKC Maribor primerjamo z UKC Ljubljana.

Cena: UKC Ljubljana – 0,39 €; proizvajalec: Lille; dobavitelj: Interpart

Cena: UKC Maribor – 0,30 €; proizvajalec: Hartmann; dobavitelj: Paul Hartmann Adriatic

Če bi UKC Ljubljana plenice, velikosti L in vpojnostjo 2000-2999 ml, plačala po ceni, ki jo je plačal UKC Maribor, bi pri eni plenici prihranil 9 centov.

 

UKC LJUBLJANA ZA ENAKE PLENICE PLAČAL 32% VEČ KOT UKC MARIBOR

Če torej ceno ene plenice pomnožimo z letno količino nabavljenih plenic v UKC Ljubljana – teh pa je bilo po njihovih podatkih 167.232, dobimo podatek, da so za plenice velikosti L in vpojnostjo 2000-2999ml plačali 15.796,94 € oz. 32 % več, kot bi lahko, če bi jih plačala po ceni UKC Maribor.

Potencialni prihranek vseh bolnišnic: več kot 30.000 €.

Skupno plačilo bolnišnic, ki so kupile tovrstne plenice, je 200.456,91 evrov. Če bi vse plačale po mariborski ceni, bi prihranile 32.453,28 € oziroma 16 %.

 

PLENICA: VELIKOST L – VPOJNOST NAD 3000ML

Za primerjavo smo vzeli cene SB Murska Sobota in SB Novo mesto.

Cena: SB Novo mesto – 0,40 €; proizvajalec: Ontex; dobavitelj: Tosama

Najnižja cena: SB Murska Sobota – 0,28 €; proizvajalec: Ontex; dobavitelj: Tosama

Če bi torej SB Novo mesto plenice velikosti L in vpojnostjo nad 3000 ml, plačala po ceni, ki jo je plačala SB Murska Sobota, bi pri eni plenici prihranila 12 centov.

 

Letno preplačilo SB Novo mesto: skoraj 7.000€

Ker je SB Novo mesto v letu 2015 nakupila 61.380 tovrstnih plenic, je plačala 6.942,06 € oz. 40 % več kot bi lahko, če bi enake plenice plačali po ceni Murske Sobote.

Potencialni prihranek vseh bolnišnic: dobrih 10.000 evrov.

Vse bolnišnice, ki so nabavile tovrstne plenice, so skupaj plačale 34.923,35 €. Če bi vse plačale po ceni, ki jo je plačala SB Murska Sobota, bi prihranile 10.201,49 € oziroma 29 %.

 

PLENICA: VELIKOST XL – VPOJNOST NAD 3000 ML

Tudi v tej skupini ima najvišjo ceno za plenico URI Soča - mi smo za primerjavo izbrali cene v UKC Maribor in UKC Ljubljana, ki imata tudi največje količine nabave.

Cena: UKC Ljubljana – 0,51 €; proizvajalec: Lille; dobavitelj: Interpart

Cena: UKC Maribor – 0,31 €; proizvajalec: Indas; dobavitelj: Sanolabor

Če bi UKC Ljubljana plenice, velikosti XL in vpojnostjo nad 3000 ml, plačal po ceni, ki jo je plačal UKC Maribor, bi pri eni plenici prihranila 20 centov, tako pa jo je plačal kar 64% dražje. Ker je letna količina nabave velika, je veliko tudi preplačilo.

UKC Ljubljana: spet 64% dražje za enake plenice kot v Mariboru

Če torej ceno ene plenice pomnožimo z letno količino nabavljenih tovrstnih plenic – to pa je 114.780 plenic, dobimo podatek, da so za tovrstne plenice plačali 22.646,71 € oz. 64 % več, kot bi lahko, če bi jih nabavili po ceni, ki jo je za enake plenice plačali v UKC Maribor.

Potencialni prihranek vseh bolnišnic: skoraj 35.000 €

Skupno plačilo bolnišnic, ki so nabavile tovrstne plenice, znaša 137.861,35 evrov. Če bi bolnišnice plačevale po najnižji ceni, torej po ceni UKC Maribor, bi prihranile 34.976,31 € oziroma 25 %.

 

RAZPRŠENA NABAVA – VIŠJA PLAČILA

Tudi pri plenicah izstopa pri nekaterih bolnišnicah razpršena nabava enakih izdelkov od različnih dobaviteljev. Se pravi, da ne sledijo načelu, da višja količina nabave pri enem dobavitelju omogoča bistveno boljša pogajalska izhodišča za dosego nižjih cen. Tako je, na primer, SB Novo mesto kupila plenice velikosti L in z vpojnostjo nad 3000 ml od štirih različnih dobaviteljev, ki dobavljajo te plenice od štirih različnih proizvajalcev in prodajajo po štirih različnih cenah.

Zanimivo je, da so plenice od Paul Hartmann Adriatic, ki so prodajali po najnižji ceni, odkupili najmanjšo količino plenic – od Tosame, ki ima višjo ceno, pa so kupili izrazito večjo količino.

Letno preplačilo: skoraj 4.000€

Če bi poslovali racionalno, bi kupili vse plenice velikosti L in z vpojnostjo nad 3000 ml od dobavitelja Paul Hartmann Adriatic ter pri tem prihranili 3.995,33€.

 

VPLIV KOLIČINE NA CENO

Pričakovali bi, da bo bolnišnica z visokimi letnimi količinami nabave, kot na primer UKC Ljubljana, dosegla v pogajanjih z dobavitelji nižje cene. A to ni pravilo. Že v prejšnjih primerjavah smo videli, da UKC Ljubljana velikokrat plačuje visoke cene, ne glede na nabavljeno količino – dobavitelju Interpart.

Spodnja tabela kaže, da v PB Begunje kupujejo večjo količino plenic velikosti L in z vpojnostjo 2000-2999 ml kot B Sežana. Razlika znaša 10 centov na plenico.

Obe bolnišnici kupujeta od dobavitelja Kemofarmacija. Glede na nakupljeno količino bi pričakovali, da si bodo nižjo ceno izborili v PB Begunje – a primerjava kaže nasprotno.

 

SKUPNI POTENCIALNI PRIHRANEK VSEH BOLNIŠNIC

Če na koncu seštejemo vsa preplačila slovenskih bolnišnic, lahko ugotovimo, da bi lahko v letu 2015 samo pri plenicah – in to samo pri šestih skupinah plenic, brez ostalega inkontinenčnega materiala, lahko slovenske bolnišnice skupaj prihranile 98.308,36 € oziroma 19 %. Ali drugače: za tolikšno vsoto so samo pri analiziranih skupinah plenic bolnišnice preplačale plenice dobaviteljem.

 

DOBAVITELJI

Najpomembnejši dobavitelj plenic v večini bolnišnic je Sanolabor. Je glavni dobavitelj pri plenicah velikosti S, M ter L, z vpojnostjo 1000-1999ml.

UKC Ljubljana je edina bolnišnica, ki plenice kupuje zgolj od podjetja Interpart – in to podjetje dobavlja plenice samo UKC Ljubljana. Samo v naši primerjavi smo ugotovili, da je tako UKC Ljubljana samo pri dveh vrstah plenic plačal skupno čez 38.000 evrov več kot bi lahko plačal, če bi plenice kupoval po bistveno nižji ceni, po kateri so enake plenice nakupili v UKC Maribor, seveda od drugega dobavitelja – Sanolabor.

Ostali dobavitelji dobavljajo manjše količine plenic. Vseeno pa ne gre za majhne vsote denarja, kot je razvidno v grafičnem prikazu.

Spodnja tabela prikazuje prejemke, kot jih beleži Supervizor in ne veljajo samo za plenice.

 

 

SANOLABOR

Sanolabor spada med največje veledrogeriste – dobavitelje zdravil in medicinskih pripomočkov v Sloveniji. Že vrsto let ga vodi Marko Bokal, ki je sčasoma postal tudi največji delničar družbe. Med delničarji najdemo še Andreja Močana, ki je obenem lastnik dobaviteljskega podjetja Meditrade, bil pa je tudi solastnik Medilaba, radiološkega in diagnostičnega centra , katerega solastnika sta bila od 2005 do 2015 Damijan in Jure Janković, prek njunega podjetja Electa.

Direktor Sanolaborja Marko Bokal je bil v preteklosti mestni svetnik v MOL na listi Zorana Jankovića, še vedno je član Skupščine ZZZS. Sanolabor skupina ima tudi več podjetij v tujini: Sanol v Beogradu in Sanol H v Zagrebu ter BVS Commerce System v Beogradu. To podjetje pa si z Marjanom Dermastijo deli lastništvo podjetja Extra Lux, znanega iz afere dobavljanja pisarniškega materiala za MJU v 2010.

Sanolabor je od leta 2003 prejel za dobrih 433,9 milijonov javnih sredstev, v letu 2015 pa dobrih 40 milijonov.

INTERPART

Ljubljansko podjetje Interpart že od ustanovitve, leta 1989, kot direktor ali prokurist zastopa njen lastnik Mitja Veršič, od leta 2008 pa je direktor podjetja Urban Veršič.

Interpart je od leta 2003 prejel že dobrih 25,1 milijonov evrov javnih sredstev, samo v letu 2015 pa slabih 2,5 milijonov evrov.

 

SIMPS'S

Podjetje s sedežem v Trzinu sta leta 1990 ustanovila Slavica in Živko Savič, oba sta prokurista podjetja, direktor Simps's-a pa je Vladimir Miličević, ki je od 2007 tudi zastopnik v dobaviteljskem podjetju Alamed, katerega lastnica je Katja Miličević. Podjetje Simps's, Živko Savič in Vladimir Miličević so lastniki hrvaškega podjetja Simps' S, katerega zastopnika sta ravno Miličević, ki je direktor, in Savič, ki je prokurist.

Simps's je od leta 2003 dobil dobrih 58,7 milijonov evrov javnih sredstev, lani pa za dobrih 4,9 milijonov evrov.

 

PAUL HARTMANN ADRIATIC

Paul Hartmann Adriatic je slovenska izpostava nemškega podjetja Paul Hartmann. Ustanovljeno je bilo leta 2002 in ima sedež v Ljubljani, a pokriva tudi Albanijo, Srbijo, Kosovo, BiH, Črno Goro in Makedonijo. Od leta 2013 je direktor slovenskega podjetja Alfred Raček iz Avstrije.

Podjetje Paul Hartmann Adriatic je od leta 2003 dobil slabih 14,9 milijonov evrov javnih sredstev, lani pa za dobrih 1,5 milijonov evrov.

 

TOSAMA

Lastnica Tosame s sedežem na Viru pri Domžalah je prek podjetja TB investicije Tanja Nagode, direktorja pa sta Tomaž Brdnik in Mojca Šimnic Šolinc. Med 2010 in 2012 je bil direktor in član uprave podjetja tudi Žiga Hieng, ki je od 2013 član uprave v Salusu. Tosama ima hčerinska podjetja na Hrvaškem, v Srbiji ter Bosni in Hercegovini.

Tosama je od leta 2003 dobil slabih 44,7 milijonov evrov javnih sredstev, lani pa za slabih 3,6 milijonov evrov.