Zahvala

Zdravstvo | november 2016

Brez pomoči strokovnjakov našega projekta ne bi bilo – vsaj ne takšnega, kot je pred vami. Ker Slovenija nima standardov medicinskih pripomočkov, je bila pomoč tistih, ki posamezne pripomočke dnevno uporabljajo, neizogibna. Nekateri izmed njih, odvisno od zahtevnosti skupine, so tako žrtvovali veliko svojega prostega časa, da smo lahko izdelke razvrstili na skupni imenovalec.

Za pomoč smo zaprosili zdravnike, farmacevte, medicinske sestre, strokovnjake za javna naročila. Vsi, razen enega, so nanjo brez zadržkov pristali. In najpogosteje navedli razlog: naj se končno razkrije, kam odteka zdravstveni denar, kdo služi, zakaj je za bolnike in zdravnike in opremo nato denarja premalo, naj se končno uveljavi nadzor.

Zato se vsem spodaj navedenim za njihovo strokovno pomoč iskreno zahvaljujemo.

Zahvaljujemo se tudi tistim, ki so zaradi različnih osebnih razlogov želeli ostati anonimni.

Pri izvedbi projekta so nam pomagali:

 • - Prof. dr. MARKO NOČ, predstojnik Kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino UKC Ljubljana

 • - DANIJEL BEŠIČ LOREDAN, dr.med., specialist ortopedske medicine, SB Nova Gorica

 • - Dr. ERIK BRECELJ, abdominalni kirurg, Onkološki inštitut

 • - Prof. dr. TOMISLAV KLOKOČOVNIK, predstojnik Kliničnega oddelka za kirurgijo srca in ožilja UKC Ljubljana

 • - Doc. dr. DIMITRIJ KUHELJ, predstojnik Kliničnega inštituta za radiologijo UKC Ljubljana

 • - Doc. dr. TOMISLAV MIRKOVIČ, vodja Centra za intenzivne terapije kirurških strok UKC Ljubljana

 • - Dr. DAVID ŽIŽEK, specialist interne medicine, Klinični oddelek za kardiologijo UKC Ljubljana

 • - MAJDA POVŠE, mag. farm. ZZZS

 • - PETRA TAVČAR, mag. farm., Onkološki inštitut

 • - DOROTEJA NOVAK GOSARIČ, mag. farm.

 • - DRAGO PERKIČ, dipl. oec., ZZZS

 • - JELKA MLAKAR, višja med. sestra