Spenjalniki

Zdravstvo | november 2016 | Nazaj

Spenjalniki (staplerji) so posebna vrsta šivalnega materiala - mehanski pripomočki za avtomatsko šivanje v kirurgiji. Uporabljajo se pri različnih operativnih posegih in jih je zato več vrst. Najbolj znani so verjetno kožni spenjalniki, ki se uporabljajo za zapiranje kožnih ran.

PRIMERJAVA CEN

Za primerjavo cen med bolnišnicami smo izbrali kožne spenjalnike, 10 milimetrske endoklipe - to so posebni spenjalniki, ki jih kirurgi uporabljajo pri endoskopskih posegih žolčnih kamnov in cirkularne ukrivljene spenjalnike, ki se uporabljajo pri operacijah črevesja.

 

KOŽNI SPENJALNIKI

Najvišja cena: B Postojna – 11,06 €; proizvajalec: B Braun; dobavitelj: Sanolabor

Najnižja cena: UKC Ljubljana – 3,50 €; proizvajalec: Ankan; dobavitelj: Sind

 

Razlika med ceno, ki jo je plačal UKC Ljubljana in ceno, ki jo je plačala B Postojna, je več kot 8 €. Vendar so v Ljubljani kupili več kot 10.000 takšnih spenjalnikov, v Postojni pa 6, zato smo raje primerjali cene SB Nova Gorica in OB Valdoltra, ker imata ti dve bolnišnici bolj primerljive količine.

 

Cena: SB Nova Gorica – 3,94 €; proizvajalec: Teleflex Medical; dobavitelj: Thomy F.E.

Cena: OB Valdoltra – 5,80 €; proizvajalec: Aesk; dobavitelj: Medis

 

Če bi torej v Valdoltri kožni spenjalnik plačali po ceni, ki so jo plačali v Novi Gorici, bi pri enem spenjalniku prihranili 1,86 € .Tako pa so dobavitelju Medis plačali 47 % več kot SB Nova Gorica dobavitelju Thomy F.E.za celotno nabavljeno količino kožnih spenjalnikov, teh pa so nabavili 2.304, so tako v Valdoltri plačali 4.287,02 € več kot bi v primeru, če bi plačali po ceni SB Nova Gorica.

Potencialni prihranek vseh bolnišnic: slabih 14.000 €.

Vse bolnišnice, ki so nabavile kožni spenjalnik, so skupaj plačale 79.537,81 evrov. Če bi vse plačevale po najnižji ceni, torej po ceni B Postojna, bi prihranile 13.807,02 € oziroma 17 %.

 

ENDOKLIPI (SPENJALNIKI PRI ENDOSKOPIJI ŽOLČNIH KAMNOV)

Najnižja cena: UKC Ljubljana – 16,94 €; proizvajalec: Johnson & Johnson; dobavitelj: Johnson & Johnson

Najvišja cena: SB Jesenice – 31,95 €; proizvajalec: Medtronic Covidien; dobavitelj: MM Surgical

 

Razlika med ceno, ki jo je plačal UKC Ljubljana in ceno, ki jo je plačala SB Jesenice, je več kot 15 €. Vendar so v Ljubljani kupili več kot 10.000 takšnih spenjalnikov, na Jesenicah pa 90, zato smo raje primerjali cene UKC Maribor in SB Novo mesto, ker imata ti dve bolnišnici bolj primerljive količine.

 

Cena: UKC Maribor – 21,05 €; proizvajalec: Medtronic Covidien; dobavitelj: MM Surgical

Cena: SB Novo mesto – 22,78 €; proizvajalec: USS; dobavitelj: MM Surgical

 

Če bi torej v Novem mestu endoklipe plačali po ceni, ki jo je plačal UKC Maribor, bi pri enem prihranili 1,74 €. SB Novo mesto pa je dobavitelju MM Surgical tovrstne spenjalnike plačala 8 % več kot UKC Maribor; za celotno količino letne nabave (708 endoklipov) pa 1.228,56 € več kot bi v primeru, če bi nakupila po cenah UKC Maribor.

Potencialni prihranek vseh bolnišnic: skoraj 20.000 €.

Skupno plačilo bolnišnic, ki so kupile tovrsten spenjalnik, je 136.277 €. Če bi vse plačevale po ceni UKC Ljubljana, bi prihranile 19.914,92 € oziroma 15 %.

 

CIRKULARNI UKRIVLJENI SPENJALNIKI

Najnižja cena: UKC Ljubljana – 327,61 €; proizvajalec: Johnson & Johnson; dobavitelj: Johnson & Johnson

Najvišja cena: UKC Maribor – 404,99 €; proizvajalec: Johnson & Johnson; dobavitelj: Johnson & Johnson

 

Če bi UKC Maribor tovrstne spenjalnike plačal po ceni, ki jo je plačal UKC Ljubljana, bi pri enem spenjalniku prihranil 77,39 €. UKC Maribor pa je dobavitelju Johnson & Johnson takšen spenjalnik plačal 24 % več kot UKC Ljubljana. Če upoštevamo letno količino nabavljenih tovrstnih spenjalnikov, pa je UKC Maribor plačal 2.244,21 € več kot bi v primeru, če bi plačal po ceni UKC Ljubljana.

Potencialni prihranek vseh bolnišnic: dobrih 3.000 evrov.

Vse bolnišnice, ki so nabavile tovrstni spenjalnik, so skupaj plačale 49.235 evrov. Če bi vse plačevale po najnižji ceni, bi prihranile 3.370,28 € oziroma 7 %.

 

SKUPNI POTENCIALNI PRIHRANEK VSEH BOLNIŠNIC

Če na koncu seštejemo vsa preplačila slovenskih bolnišnic, lahko ugotovimo, da bi lahko v letu 2015 samo v treh obravnavanih skupinah spenjalcev slovenske bolnišnice skupaj prihranile 37.092,23 € oziroma 14 %.

 

Nakup raje pri dražjem dobavitelju

Tudi spenjalniki spadajo med tiste izdelke, ki jih veliko bolnišnic nakupuje od različnih dobaviteljev, čeprav gre za enake izdelke in isto obdobje nabave. Pomembno pa je, da v veliko primerih bolnišnice nabavljajo večjo količino izdelkov od dobavitelja z višjo ceno – namesto od dobavitelja, ki ponuja nižjo ceno.

Tako je, na primer, UKC Ljubljana nakupil štiri tipe primerljivih cirkularnih ukrivljenih spenjalnikov - in sicer: 72 pri dobavitelju Johnson & Johnson, pri katerem so plačali nižje cene , 152 spenjalnikov pa pri dobavitelju MM Surgical,ki pa so mu plačali – in to za večjo količino - višjo ceno.

Letno preplačilo: Skoraj 2.000 €

Če bi UKC Ljubljana vse cirkularne ukrivljene spenjalnike kupil od dobavitelja Johnson & Johnson, bi pri tem prihranil 1.817,54 €.

 

Ni vpliva količine na ceno

Primerjava dveh bolnišnic: SB Celje je kupila večjo količino kožnih spenjalnikov kot SB Novo mesto – in pri tem plačala višjo ceno. Razlika znaša 96 centov na spenjalnik. Obe bolnišnici sta ta spenjalnik kupili od dobavitelja Thomy F.E.

 

DOBAVITELJI

Med dobavitelji izstopa podjetje MM Surgical, ki slovenskim bolnišnicam prodaja vse tri vrste zgoraj primerjanih spenjalnikov in ki je, na primer, UKC Ljubljana kot posrednik dobavil spenjalnike po višji ceni kot podjetje Johnson & Johnson, ki je dobavitelj svojih izdelkov.

Dobavitelj Johnson & Johnson je multinacionalka, ki pri dobavah v slovenskih bolnišnicah kot proizvajalec sodeluje sam, oz. z zastopniškim podjetjem.

Spodnja tabela kaže prihodke dobaviteljskih podjetij kot jih beleži Supervizor in ne veljajo samo za plačila spenjalnikov.

 

 

MM SURGICAL

Podjetje MM Surgical je bilo ustanovljeno pred slabimi dvajsetimi leti. Ustanovil ga je Matjaž Bajc, ki je vse od takrat tudi direktor podjetja. Leto po ustanovitvi, leta 1998, se mu je kot lastnik in prokurist pridružil tudi Miran Bizjak, ki od leta 2012, poleg Bajca, deluje kot direktor.

MM Surgical je od leta 2003 prejel slabih 40,3 milijonov evrov javnih sredstev, v letu 2015 pa slabih 4,3 milijone evrov.

 

JOHNSON & JOHNSON

Johnson & Johnson je slovenska izpostava ameriške multinacionalke z istim imenom, ki je tudi neposredni lastnik slovenskega podjetja.

Od leta 2014 sta zastopnici Johnson & Johnson Katarina Verhnjak, ki je direktorica, in Branka Žnidaršič, ki je prokuristka in hkrati tudi direktorica J&J Podružnice Ljubljana.

Johnson & Johnson je od leta 2005 prejel dobrih 112, 5 milijonov evrov javnih sredstev, lani pa je teh prejemkov bilo za slabe 11,2 milijona.

 

SIND LJUBLJANA

Dobaviteljsko podjetje Sind Ljubljana je leta 1991 ustanovil Vjekoslav Antonić, ki je njegov edini lastnik še danes. Antonić je bil od ustanovitve pa do leta 2010 tudi direktor podjetja, od takrat dalje pa je prokurist. Leta 2010 je direktorica postala Urška Cankar Bošnjak.

Sind Ljubljana je v od leta 2003 prejel slabih 12,9 milijonov javnih sredstev, lani pa slabih 110.000 evrov.

 

THOMY F.E.

Podjetje Thomy F.E. sta leta 1992 ustanovila Matjaž in Vinko Moder, štiri leta kasneje pa sta ga prodala Mojci Goričan. Nekaj let je bil med lastniki tudi Tomislav Jukić in njegov Kap Invest, zadnjih pet let je lastnica in direktorica Mojca Goričan. Njeno premoženje so Finance lani ocenile na 14,5 milijonov evrov, leta 2011 je Goričanova zasedla 48. mesto na lestvici slovenskih milijonarjev. Pred dvema letoma je ime Thomy F.E. odmevalo po medijih zaradi zasebne korespondence med uslužbenko in članom razpisne komisije na UKC LJ, Zoranom Miloševićem. Thomy F.E. je posel za dobavo nevroradiološkega materiala pozneje dobil, čeprav je bilo razkrito, da je dobavitelj sam predlagal popravke opisov izdelkov, ki so jih na UKC LJ upoštevali.

Thomy F.E. je od leta 2003 prejel slabih 57,8 milijonov evrov javnih sredstev, leta 2015 pa slabih 6,6, milijonov.

 

MEDIS

Farmacevtsko družbo Medis je leta 1989 ustanovil Tone Strnad, od takrat do danes je tudi direktor podjetja, do leta 2007 pa je bil tudi edini lastnik. Leta 2007 je Strnad Medis pripojil skupini svoje družbe Medis Intago, ki je od takrat tudi lastnik Medisa. Medis ima pod svojim okriljem servisno podjetje 1. Servis, saj je njegov večinski lastnik. 1. Servis, katerega prokurista sta Strnad in Slavko Pušavec, večinoma posluje z javnimi bolnišnicami, od svoje ustanovitve je prejel že dobrih 2,5 milijona evrov javnih sredstev. Druga podjetja, v katerih je lastniško udeležen Medis oziroma Strnad, pa se večinoma ukvarjajo z razvojno dejavnostjo na področju biokemije, kemije itd. Medis je veliko podjetje z okoli 250-imi zaposlenimi. Pred ustanovitvijo Medisa je bil Tone Strnad zaposlen kot pomočnik direktorja za izvoz v Leku.

Od leta 2003 je Medis dobil slabih 211 milijonov evrov javnih sredstev, le v letu 2015 pa je ta znesek znašal dobrih 25,2 milijona, od tega je od javnih bolnišnic prejel dobrih 16,3 milijone evrov.