Žice

Zdravstvo | november 2016 | Nazaj

Žice se v medicinskih postopkih uporabljajo v različnih posegih – od ortopedskih, travmatoloških, do postopkov v interventni radiologiji.

Primerjali smo cene t.i. vodilnih žic v interventni kardiologiji. Gre za žice, ki jih vstavljajo v operativnih posegih in nato z njihovo pomočjo uvedejo druga orodja na želeno mesto v žilnem sistemu.

Analizirali smo tri različne vodilne žice – zelo trdo, tako imenovano Amplatz žico, hidrofilno Radiofocus žico in navadno teflonsko žico, ki jo v interventni radiologiji najpogosteje uporabljajo.

PRIMERJAVA CEN

V letu 2015 je žice kupilo 13 slovenskih bolnišnic, vendar je 5 bolnišnic nakupilo le ortopedske žice – to so SB Brežice, SB Izola, SB Novo mesto, SB Ptuj in OB Valdoltra, SB Murska Sobota pa ni nakupila nobene od analiziranih žic.

V našo primerjavo je torej vključenih 7 bolnišnic, ki so nakupile najbolj običajno vodilno žico, se pravi navadno teflonsko žico, nekaj manj bolnišnic je kupilo žice Amplatz in Radiofocus.

Cene vseh treh primerjanih žic kaže spodnja tabela.

 

TEFLONSKA ŽICA

Gre za najpogosteje uporabljeno žico v interventni radiologiji, ki je narejena iz teflona (PTFE). Debelina in dolžina žice pomembno vplivata na ceno (daljša in tanjša žica pomeni višjo ceno), zato smo v analizo vključili natanko določeno velikost – in sicer dolžino 150 cm in debelino 0.035 inča. Tovrstno žico je v letu 2015 kupilo 7 slovenskih bolnišnic.

Najvišja cena: SB Jesenice – 14,96 €; proizvajalec: Cordis; dobavitelj: Johnson & Johnson

Najnižja cena: UKC Ljubljana – 8,19 €; proizvajalec: Kimal; dobavitelj: Medica

Bistvena razlika v ceni med Jesenicami, ki so kupovale skoraj za polovico dražje žice kot UKC Ljubljana, je v proizvajalcu in dobavitelju. Vse bolnišnice so najpogosteje rabljene teflonske žice kupile bodisi od proizvajalca Cordis, bodisi proizvajalca Kimal. Izjema je le SB Nova Gorica, ki je v letu 2015 teflon vodilno žico kupila od dobavitelja Thomy F.E., proizvajalec te žice je Optimed.

Bolnišnice, ki so nakupile vodilne žice proizvajalca Cordis (SB Celje, SB Jesenice, SB Slovenj Gradec) so jih kupovale po dražji ceni, kot bolnišnice, ki so kupovale vodilne žice proizvajalca Kimal od posrednika Medica. Cene žic proizvajalca Kimal (kupovale so jih UKC Ljubljana, UKC Maribor in SB Trbovlje), so za žico plačale nekaj čez 8 evrov, najdražje jo je kupila SB Trbovlje, po ceni 8,56 €, medtem pa so cene Cordis žice vse 10 €.

 

Kljub tej razliki v cenah lahko vidimo, da pri obeh dobaviteljih, ki sta žice dobavila več različnim bolnišnicam, cene odražajo vpliv količine – največ žic je namreč kupil UKC Ljubljana in ima temu primerno tudi najnižjo ceno. Od istega dobavitelja, Johnson & Johnson, je žice kupoval tudi UKC Maribor, ta ima drugo največjo količino Kimal žic in temu primerno tudi drugo najnižjo ceno žic.

 

HIDROFILNA, RADIOFOCUS ŽICA

Radiofocus žica je žica proizvajalca Terumo, ki je prevlečena s posebno, tako imenovano hidrofilno »M prevleko«. Tovrstno žico je kupilo 6 slovenskih bolnišnic, primerjali pa smo žice velikosti: 180 cm dolžina, 0.035 inčev debelina, konica žice ukrivljena v J obliko.

Najvišja cena: SB Trbovlje – 41,34 €; proizvajalec: Terumo; dobavitelj: Thomy F.E.

Najnižja cena: UKC Maribor – 34,00 €; proizvajalec: Terumo; dobavitelj: Thomy F.E.

Razlikovanja v ceni pri Radiofocus žici niso tako velika. Zgornja primerjava kaže, da je maksimalna razlika v ceni 7 evrov. Pravo sliko cenovnih razlik pa dobimo šele, ko pogledamo nabavljene količine. UKC Maribor je žico kupoval po najnižji ceni, nakupil jih je 200, kar je druga najvišja količina. Več žic od mariborskega UKC je kupil le ljubljanski UKC – in sicer čez tisoč več (1275 žic). Toda v Ljubljani so za eno žico plačali skoraj 4 evre več kot v Mariboru. V enem letu bi torej UKC Ljubljana lahko na tej izbrani žici prihranil 5.000 evrov. Da količina pri ceni ne igra bistvene vloge, je jasno iz spodnjega grafa.

 

AMPLATZ ŽICA

Amplatz žica je trda žica, ki se uporablja za tršo podporo pri uvajanju orodij ob posegu, v letu 2015 so jo kupile le 4 slovenske bolnišnice. Vsem bolnišnicam jo je dobavilo podjetje Medica, proizvajalec teh žic je Cook Medical. Za cenovno primerjavo smo vzeli najtršo različico te žice (poimenovano »Amplatz extra stiff«), dolžine 260 cm in debeline 0.035 inčev z ravnim koncem.

Najvišja cena: UKC Maribor – 77,66 €; proizvajalec: Cook Medical; dobavitelj: Medica

Najnižja cena: SB Celje in UKC Ljubljana – 58,90 €; proizvajalec: Cook Medical; dobavitelj: Medica

 

VELIKA RAZLIKA V KOLIČINI – ENAKE CENE

Tudi v primeru teh žic lahko vidimo, da visoke količine nikakor ne rezultirajo v najnižjih cenah. Na eni strani imamo SB Celje in SB Nova Gorica, ki sta v letu 2015 kupili zgolj deset oziroma 15 Amplatz ekstra trdih žic, cena pa se razlikuje za skoraj 15 evrov. To pomeni, da se cena žice med bolnišnicama, kljub podobni količini, razlikuje za slabo četrtino. Na drugi strani pa imamo primerjavo med SB Celje in UKC Ljubljana, ki imata identično ceno za žico to je 58,90 €, čeprav je UKC Ljubljana v nakupil 265 tovrstnih žic več kot SB Celje.

Cenovne razlike med bolnišnicama so še pomembnejše, če upoštevamo nabavljene količine obeh bolnišnic, se pravi v Ljubljani in Celju, ki sta jih nakupili od dobavitelja Medica. UKC Ljubljana je namreč od Medice v letu 2015 nakupil čez 6.000 posameznih žic, SB Celje le 185. Upoštevajoč količino so torej cene v SB Celje izjemno nizke – in obratno: cene v ljubljanskem UKC so visoke glede na doseženo nizko ceno za eno Amplatz žico v SB Celje.

 

Potencialni možni prihranek vseh bolnišnic za tri vrste žic: čez 10 tisoč evrov

Za izbrane dimenzije treh analiziranih vrst žic bi slovenske bolnišnice skupaj lahko prihranile 10.502 €. Največje preplačilo za eno žico je dosegel UKC Ljubljana, ki bi lahko za veliko količino hidrofilne Radiofocus žice namesto 48 tisoč evrov plačal 5 tisoč evrov manj. Tu je potrebno poudariti, da vse druge dimenzije omenjenih treh vrst žic niso bile vključene v primerjavo in je to preplačilo izračunano na zelo majhnem vzorcu žic – ki pa jih sicer v bolnišnicah uporabljajo najpogosteje.

 

DOBAVITELJI

Analizirane žice so dobavljala le tri različna dobaviteljska podjetja – to sta dva slovenska dobavitelja Thomy F. E. in Medica ter v manjši meri tuja multinacionalka Johnson & Johnson, ki je dobavljal le en del navadnih žic.

Spodnja tabela kaže prihodke dobaviteljskih podjetij kot jih beleži Supervizor in ne veljajo samo za plačila žic.

 

 

JOHNSON & JOHNSON

Johnson & Johnson je slovenska izpostava ameriške multinacionalke z istim imenom, ki je tudi neposredni lastnik slovenskega podjetja.

Od leta 2014 sta zastopnici Johnson & Johnson Katarina Verhnjak, ki je direktorica, in Branka Žnidaršič, ki je prokuristka in hkrati tudi direktorica J&J Podružnice Ljubljana.

Johnson & Johnson je od leta 2005 prejel dobrih 112, 5 milijonov evrov javnih sredstev, lani pa je teh prejemkov bilo za slabe 11,2 milijona.

 

THOMY F.E.

Podjetje Thomy F.E. sta leta 1992 ustanovila Matjaž in Vinko Moder, štiri leta kasneje pa sta ga prodala Mojci Goričan. Nekaj let je bil med lastniki tudi Tomislav Jukić in njegov Kap Invest, zadnjih pet let je lastnica in direktorica Mojca Goričan. Njeno premoženje so Finance lani ocenile na 14,5 milijonov evrov, leta 2011 je Goričanova zasedla 48. mesto na lestvici slovenskih milijonarjev. Pred dvema letoma je ime Thomy F.E. odmevalo po medijih zaradi zasebne korespondence med uslužbenko in članom razpisne komisije na UKC LJ, Zoranom Miloševićem. Thomy F.E. je posel za dobavo nevroradiološkega materiala pozneje dobil, čeprav je bilo razkrito, da je dobavitelj sam predlagal popravke opisov izdelkov, ki so jih na UKC LJ upoštevali.

Thomy F.E. je od leta 2003 prejel slabih 57,8 milijonov evrov javnih sredstev, leta 2015 pa slabih 6,6, milijonov.

 

MEDICA

Lastnik in direktor podjetja Medica je Aleš Njegovan. Pred tremi leti ga je odkupil od Tomislava Jukića. Ta je bil lastnik Medice vse od ustanovitve v 2004 do 2013, v večini let tudi njen direktor. Med 2005 in 2007 je bila direktorica podjetja Jukićeva hči Jasmina Žerovec, med 2012 in 2013 je bila solastnica tudi druga Jukićeva hči Kristina Jukić. Jukić in njegova hči Jasmina sta oz. sta bila solastnika v dobaviteljskih podjetjih Cardio Medical in Thomy F.E. Podjetje Thomy F.E. je leta 2011 prevzela Mojca Goričan, nekdanja soproga Tomislava Jukića.

Medica je od leta 2004 prejela slabih 9,4 milijonov evrov javnega denarja, lani pa slabih 1,9 milijonov evrov.